Ưu tiên giành cho khách hàng liên hệ sớm nhất! - Xem ngay

Giới thiệu trang chủ

Tầm nhìn : 
Một thế giới mà thương hiệu sachi tại Việt Nam được nhiều người biết đến thưởng thức và trân trọng.
Một cộng đồng mà Thương hiệu Sachi gắn kết và lan tỏa tình yêu Sachi từ mảnh đất Thanh Hóa đến với các nông hộ, khách hàng và người tiêu dùng.

Sứ mệnh: 
Thương hiệu Sachi trở thành một trong những thương hiệu đi đầu vững mạnh trao sức khỏe tới mọi người.
Thương hiệu Sachi luôn học hỏi, tạo nên vùng nguyên liệu đạt chuẩn. Kết nối chặt chẽ với sản phẩm tới đời sống, văn hóa, xu hướng trên toàn cầu