Ưu tiên giành cho khách hàng liên hệ sớm nhất! - Xem ngay

Giới thiệu nguyên liệu website

Vườn dược diệu Sachi của Công ty chúng tôi là tinh túy của thiên nhiên ưu đãi trên mãnh đất Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa tạo nên những dược liệu quý và chất lượng. Nơi đây “ươm mầm” cây dược liệu quý và đặc biệt là cây Sachi tạo nên một bước ngoặt quan trọng trong hành trình xứ mệnh xây dựng nguyên liệu xanh, sạch, đẹp đưa giá trị dược liệu nói chung và sản phẩm từ Sachi tới tay người tiêu dùng nói riêng.